Jezik izdavanja računa


Dana 04.05.2017. godine Porezna uprava izdala je novo mišljenje, koje uzima u obzir objavljenu presudu Europskog suda pravde, te kojim se potvrđuje mogućnost izdavanja dvojezičnih računa u situacijama prekograničnih transakcija.

U Republici Hrvatskoj računi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ali se sukladno sudskoj praksi Suda Europske unije, račun se može izdati i na nekom stranom jeziku u obliku dvojezičnog računa.

Mišljenje Porezne uprave dostupno je na web-stranici Porezne uprave.